Submissions Call for May 2024 Edition of Smashing Times Newsletter: ‘Artists Against Fascism’


Smashing Times Centre for the Arts and Equality invite submissions to the May 2024 edition of the Smashing Times Newsletter. Our theme this month is ‘Artists Against Fascism’. Fascism is a political ideology and movement defined by characteristics such as extreme militaristic nationalism, contempt for electoral democracy and political and…

Smashing Times Bilingual March Newsletter: Mná agus an Ghaeilge | Women and the Irish Language


Fáiltigí go heagrán Mhárta 2024 de Nuachtlitir Smashing Times. Ag cur san áireamh gur thárla Lá Idirnáisiúnta na mBan (8 Márta) agus Seachtain na Gaeilge (1–17 Márta) níos luaithe sa mhí, is é téama an leagain seo ná ‘Mná agus an Ghaeilge’. Mar sin, tá an nuachtlitir dátheangach, ag úsáid an Bhéarla i dteannta leis an…