Smashing Times Bilingual March Newsletter: Mná agus an Ghaeilge | Women and the Irish Language


Fáiltigí go heagrán Mhárta 2024 de Nuachtlitir Smashing Times. Ag cur san áireamh gur thárla Lá Idirnáisiúnta na mBan (8 Márta) agus Seachtain na Gaeilge (1–17 Márta) níos luaithe sa mhí, is é téama an leagain seo ná ‘Mná agus an Ghaeilge’. Mar sin, tá an nuachtlitir dátheangach, ag úsáid an Bhéarla i dteannta leis an…

Submissions Call for March 2024 Edition of Smashing Times Newsletter: ‘Women and the Irish Language’


Glao ar Aighneachtaí le haghaidh Eagrán Márta 2024 de Nuachtlitir Smashing Times: ‘Mná agus an Ghaeilge’ | Submissions Call for March 2024 Edition of Smashing Times Newsletter: ‘Women and the Irish Language’ **Tá síneadh ama curtha leis an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí go meán oíche Dé Máirt, 19 Márta, 2024.**…