European Arts and Human Rights Network

Information on Smashing Times Membership

Members receive:

> Invitation to bi-monthly interactive online networking session hosted on the Virtual Platform
> Invitation to the annual Networking Day as part of Dublin Arts and Human Rights Festival
> Discounted access to Smashing Times training
> Access to additional grants/opportunities information
> Weekly email linking to grants/opportunities when updated

Eolas ar Bhallraíocht Smashing Times

Faigheann baill:

> Cuireadh chuig seisiún líonraithe idirghníomhach démhíosúil ar líne arna óstáil ar an Ardán Fíorúil

> Cuireadh chuig an Lá Líonraithe bliantúil mar chuid d’Fhéile Ealaíon agus Cearta Daonna Bhaile Átha Cliath

> Rochtain lascainithe ar oiliúint Smashing Times

> Rochtain ar fhaisnéis faoi dheontais/deiseanna breise

> Ríomhphost seachtainiúil ag nascadh le deontais/deiseanna nuair a nuashonraítear iad