Ag plé na naisc idir Athrú Aeráide, Cultúr na hÉireann agus Muintir na hÉireann / Exploring the links between Climate Change, Irish Culture and the Irish People

THB-G010 Moore Institute Seminar Room, 173 The Hardiman Building, NUIG
THB-G010 Moore Institute Seminar Room, 173 The Hardiman Building, NUIG NUI Galway

Plé ar chearta daonna, filíocht agus an t- athrú aeráide / Discussion on human rights, poetry and the environment. Hosted by Front Line Defenders.

Free – €50.00